Start

UTTORKANDE FAKTORER

TRÄNINGSINTENSITET

Eftersom värme är en biprodukt av aktivet i musklerna, så ökar kroppstemperaturen när en idrottares träningsintensitet ökar. Idrottarens kropp måste då reglera denna temperatur genom att svettas mer, vilket innebär att desto hårdare idrottaren tränar, desto mer svettas han eller hon.

OMGIVNING

Förhöjda temperaturer i omgivningen aktiverar svettmekanismen och orsakar till att svettmängden ökar. Fukten i omgivningen spelar också en viktig roll genom att begränsa avdunstningen av svett, vilket i sin tur begränsar värmeförluster från kroppen.

KLÄDER OCH UTRUSTNING

Minimala, löst sittande kläder hjälper till att främja värmeförluster genom att exponera den svettiga huden för luften så att svetten lättare avdunstar. Tunga kläder och utrustning kan hålla kvar värme och svett hos huden, vilket gör kroppen tvungen till att producera mer svett för att kyla av sig.

water

GENETIK

Ärftlighet gör att alla idrottsmän svettas olika. De idrottare med en känslig svettmekanism reagerar i större utsträckning på förändringar i kroppstemperaturen, vilket predisponerar dem till större svettmängder – och högre risker för uttorkning. Den andra ytterligheten är idrottare som är mycket effektiva svettare, de producerar endast en tillräcklig mängd svett för att kyla sina kroppar på ett effektivt sätt.

FITNESS OCH ACKLIMATISERING

En “vältränad” idrottare börjar svettas tidigare och mer än en “mindre tränad” idrottare. Detsamma gäller för idrottare som är vana vid (acklimatiserade till) att träna i värme.

One thought on “Start”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *