Negativa effekter av uttorkning

DE NEGATIVA KONSEKVENSERNA

HJÄRT-KÄRLSYSTEMET

Uttorkning påverkar hjärt- kärlsystemet genom att den minskar blodvolymen. För varje förlorad liter vätska under långvarig träning stiger kroppstemperaturen med 0,3° C. Pulsen höjs med cirka åtta slag per minut, och hjärtats minutvolym (den mängd blod som pumpas genom hjärtat per minut) minskar med 1 liter per minut.

REGLERING AV KROPPSTEMPERATUR

Förutom att ta hand om transporten av näringsämnen och syre, hjälper hjärt-kärlsystemet också till med att reglera kroppstemperaturen. Detta gör den genom att föra värmen som produceras av musklerna ut till huden. När uttorkningen ökar blir det allt svårare för hjärt- kärlsystemet att upprätthålla en säker kroppstemperatur och temperaturen stiger med 0,3° C för varje liter vätska som förloras under träningen. Pågår den under en längre tid kan denna temperaturhöjning leda till värmerelaterade sjukdomar, vilket är en allvarlig hälsorisk.

KOGNITIV PRESTATIONSFÖRMÅGA

Uttorkning kan också inverka negativt på en idrottares förmåga att fatta beslut, särskilt i en varm omgivning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *