LSS lagen

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller LSS som är förkortningen för detsamma och det vi kommer använda oss av framöver, är en lag som ska garantera att personer med betydande och bestående funktionshinder kan få bra levnadsvillkor och en så normal vardag som möjligt. Att LSS inte innefattar alla människor med funktionshinder utan enbart vissa som det långa namnet ger prov på betyder att det finns kriterier som måste uppfyllas.

För vem gäller LSS?

Tre stycken kriterier finns för den enskilde individen för att denna ska falla inom ramarna för LSS.

  1. En utvecklingsstörning så som autism eller liknande.
  2. En omfattande och långsiktig begåvningsmässigt funktionshinder som av någon anledning i vuxen ålder framkommit, så som av skador eller sjukdom.
  3. Psykiska och/eller fysiska hinder som inte beror på åldrande.

Rättigheter genom LSS

Det finns 10 stycken insatser som LSS ger rätt till. Faller du inom ramarna för LSS har du alltså rätt till följande 10 punkter:

  • Personlig assistans. Du har rätt till att få personlig assistans och personlig hjälp av en annan människa. Arbetsuppgifterna din personliga assistent ska genomföra beror på dina behov.
  • Rådgivning. Du har rätt att få hjälp i form av rådgivning av experter inom områden som rör dig och dina hinder.
  • Du har rätt till att ha en kontaktperson som hjälper dig att leva ett eget liv.
  • Du har rätt att istället för personlig assistans få hjälp med ledsagning.
  • Du har också rätt till avlösarservice i hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, korttidsvistelse utanför hemmet, boende i familjehem där speciellt service för ungdomar finns, liknande boende för vuxen och daglig verksamhet av olika slag.

Det finns alltså mycket hjälp att få genom LSS. Sverige har bra lagar för människor i behov av hjälp. Är du en av dessa människor ska du vara glad över att du bor i Sverige och utnyttja den hjälp som finns att få. LSS är för dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *