Hydrering

Genom mer än 40 år har det forskats på vad som behövs för att maximera prestationen vid fysisk aktivitet och träning. Här kan du läsa mer om viktigheten av att dricka riktigt under träning, de negativa konsekvenserna av att inte dricka tillräckligt och, hur Gatorade hjälper dig. Du kan också gå in och räkna på hur mycket du bör dricka under olika träningssituationer.

Uttorkning försämrar prestationsförmågan när kroppens vätskenivåer sjunker under 98 % av den normala. Den primära orsaken till uttorkning är svettning. Svettning är en viktig process som underlättar för kroppsvärmen att frigöras från kroppen ut till omgivningen. När idrottare inte ersätter vad de förlorar då de svettas, äventyras kroppens värmeledningssystem, vilket är en viktig fysiologisk funktion, och sätter både idrottarens prestationer och fysiska välbefinnande på spel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *